Eksempel På Konklusjon

Slik skriver du en vitenskapelig artikkel | Bioingeniøren

10. jun. 2017 – I likhet med originalartikler skal oversiktsartikler munne ut i en konklusjon. Den bør peke fremover og for eksempel si noe om betydningen for …

Avslutning: Konklusjon på artikkelen – Studienett

Artikkelen skal munne ut i en konklusjon. Å konkludere er ikke bare å sette et punktum. I konklusjonen skal du kort oppsummere de viktigste poengene i …

[PDF]Veiledning i rapportskriving.

9. sep. 1999 – Sammendrag, resultat, vurdering og eventuell konklusjon. …. Vurdering – + evt konklusjon. …. på arbeidet. 8 eksempel: ”2.3.1 Overskrift” …

[PDF]Tips om rapportskriving

Kopling mellom teori/empiri og konklusjoner … Tekstbehandlingsprogram, for eksempel Word, er … Bruk samme bokstavtype og størrelse (for eksempel.

Syllogisme – Wikipedia

Eksempel på en ugyldig syllogisme: premiss: Noen roser er røde; premiss: Dette er en rose. Konklusjon: Rosen er rød. Dette er feil fordi «noen roser» ikke …

Hvordan skrive en artikkel – Studieweb.no

Et eksempel på utdyping av påstandssetningen ovenfor kan du se her: Når en er … Her skal du komme med en god konklusjon på problemstillingen. Vi skal se …

Eksempeltekst – Norsksidene

I eksempelteksten nedenfor velger forfatteren å varsle konklusjonen i innledninga. Informasjonen som er lagt inn i teksten, er et viktig grunnlag for drøftinga.

syllogisme – Store norske leksikon

20. feb. 2018 – Eksempel: «Alle mennesker er dødelige. … «nordmenn», «dødelige») som er fordelt på premissene og konklusjonen på bestemte måter.

Konklusjon | Reisebloggen

1. jun. 2013 – Jeg kan like godt komme med konklusjonen først som sist: … Du har heller ikke like mange valg når det for eksempel kommer til hvor du skal …

[PDF]Konklusjon for 3 grupper

De ulike svaralternativene gir ulike tallkombinasjoner, for eksempel (1,1,2), som vil si at … Hver tallkombinasjon har sin egen konklusjon (se nedenfor). Finn den.